Nasza misja

Nota prawna

Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a STALSERWIS - Chojnice S.A. nie mają mocy ani skutków prawnych.

Treść stron internetowych STALSERWIS - Chojnice S.A. chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że STALSERWIS - Chojnice S.A. wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej STALSERWIS - Chojnice S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Pomimo, że STALSERWIS - Chojnice S.A. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne, STALSERWIS - Chojnice S.A. nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do Witryny w stanie niezmienionym. STALSERWIS - Chojnice S.A. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności,
  • STALSERWIS - Chojnice S.A. nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania.
  • STALSERWIS - Chojnice S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny.
STALSERWIS - Chojnice S.A. zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny.

STALSERWIS - Chojnice S.A. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu STALSERWIS - Chojnice S.A. lub osób trzecich.

Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. STALSERWIS - Chojnice S.A. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji, oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, kiedykolwiek, bez powiadomienia.

Witryna może zawierać odnośniki (linki) do witryn zarządzanych przez strony trzecie, nie związane z STALSERWIS - Chojnice S.A.. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko. STALSERWIS - Chojnice S.A. nie odpowiada za informacje wynikające z treści znajdujących sie na stronach zarządzanych przez podmioty trzecie.

Site-map