Polityka jakości

Politykę jakości realizujemy poprzez:
  • Dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych,
  • Zapewnienie bezpośrednich kontaktów z Klientami,
  • Rozpoznawanie i spełnianie potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów,
  • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000,
  • Pełne zaangażowanie kadr i pracowników w rozwój Systemu Zarządzania Jakością,
  • Prowadzenie procesów ciągłej poprawy organizacji Spółki,
  • Doskonalenie posiadanych kwalifikacji przez wszystkich pracowników.
Polityka Jakości jest rozumiana i utrzymana na wszystkich stanowiskach pracy.

Site-map